*** Thay đổi về ngoại thất và nội thất của mẫu MINI được hiển thị có thể được áp dụng do cập nhật sản phẩm thường xuyên. Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ MINI gần khu vực của bạn.