Những thay đổi về ngoại thất và nội thất của mẫu MINI được hiển thị có thể được áp dụng do cập nhật sản phẩm thường xuyên. Những thắc mắc của Quý khách hàng, xin vui lòng liên hệ với đại lý MINI gần nhất.